Επικοινωνία

[service_horizontal_nd color=”yellow” asettings=”yes” shape=”nicdark_radius_circle” cuticon=”1″ title=”ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ” description=”Διοικητική & Οικονομική Διαχείριση
Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής
Ρούσβελτ & Σερδάρογλου, Καβάλα, 65403″ icon=”icon-location-outline”][service_horizontal_nd color=”yellow” asettings=”yes” shape=”nicdark_radius_circle” cuticon=”1″ title=”Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης” description=”Κ. Τσολάκη & Σερδάρογλου ,
τηλ. & φαξ 2510-837738
e-mail: kapi@dkavalas.gr” icon=”icon-location-outline”]
[service_horizontal_nd color=”orange” asettings=”yes” shape=”nicdark_radius_circle” cuticon=”1″ title=”ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ” description=”Τηλ.: 2510243764
Τηλ.: 2510600072
FAX: 2510247094″ icon=”icon-phone”]
[service_horizontal_nd color=”red” asettings=”yes” shape=”nicdark_radius_circle” cuticon=”1″ title=”MAIL” description=”paidikoi@dkavalas.gr” icon=”icon-paper-plane-empty” class=”white”]
[ninja_form id=”1″]
Αίτηση Παιδικών Σταθμών