Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους γονείς/ κηδεμόνες ότι το 6ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (επί της οδού Ρούσβελτ) από 01/09/2018 θα μεταστεγαστεί στο κτίριο του 2ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, επί της οδού Εκάβης.

Επισημαίνουμε ότι στο site της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην κατηγορία ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 2018-2019 και συγκεκριμένα στον κατάλογο του ενδεικτικού και μη εξαντλητικού καταλόγου φορέων και δομών του δωρεάν  Προγράμματος ΕΣΠΑ “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” αναγράφεται η παλιά διεύθυνση του 6ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και όχι η σωστή νέα διεύθυνση.