20 Αυγ · kapa · No Comments

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΝΠΔΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ       ΑΙΤΗΣΗ       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛ. ΥΠΟΛ

READ MORE

6 Αυγ · kapa · No Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

READ MORE

2 Αυγ · kapa · No Comments

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ       ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

READ MORE

1 Αυγ · kapa · No Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 11ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

READ MORE