24 Αυγ · kapa · No Comments

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ)

TO Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓH ΚΑΒΑΛΑΣ» Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

READ MORE

21 Αυγ · kapa · No Comments

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ– ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ» Ανακοινώνει ότι Θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας των εξής ειδικοτήτων: 1. Πέντε (5) άτομα ΠΕ Νηπιαγωγών 2. Τρία (3) άτομα ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας 3. Δέκα (10) άτομα ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων 4. Επτά (7) άτομα ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας   Κατεβάστε το πλήρες …

READ MORE

10 Αυγ · kapa · No Comments

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής καβάλας διακηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των γραφείων διοίκησης του Νομικού Προσώπου. .   ΚΑΛΕΙ Τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία , όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης να παραλάβουν τους αναλυτικούς όρους της …

READ MORE