15 Ιούν · kapa · No Comments

Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο

Από την επίσκεψη του Γ' Παιδικού Σταθμού του 20ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας στο Λαογραφικό Μουσείο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7/6/2017

READ MORE

15 Ιούν · kapa · No Comments

Ενημερωτικές Ομιλίες για την Ανακύκλωση

Η συμμετοχή του πολίτη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης όλων των προϊόντων. Η τακτική ενημέρωση και εκπαίδευση για τον τρόπο ανακύκλωσης, τα οφέλη που προκύπτουν και τη σημασία της εναλλακτικής διαχείρισης μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για την περαιτέρω ενεργή συμμετοχή του πολίτη. Για τον λόγο αυτό το Νομικό Πρόσωπο Δημοτική …

READ MORE

9 Ιούν · kapa · No Comments

Το ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας» (Κ.Α.Π.Α.) στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής Και Επαγγελματικής Ζωής» που υλοποιεί η ελληνική εταιρία τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., ενημερώνει ότι:  δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο δωρεάν πρόγραμμα ΕΣΠΑ  έως τις 14/06/2017. σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το …

READ MORE