Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί Πολίτες,

Ως νέος πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Καβάλας, οφείλω αρχικά να ευχαριστήσω τις προηγούμενες διοικήσεις, που άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο, συνέβαλαν για την εύρυθμη λειτουργία των δομών του φορέα.

Παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από τον Κ. Τουλκίδη Δημοσθένη δεσμευόμαστε, εγώ και οι συνεργάτες μου, ότι θα εργασθούμε με τον απαιτούμενο ζήλο για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του φορέα προς τους πολίτες μέσα από:

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ),

Δημοτικά Ιατρεία, Βοήθεια στο Σπίτι.

Η κάλυψη όλων των αναγκών τόσο σε επίπεδο εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, αλλά κυρίως σε επίπεδο δημοτών είναι ο κύριος στόχος μας. Ο εκσυγχρονισμός σε όλα τα επίπεδα αποτελεί άμεση προτεραιότητα μας.

Η συνεργασία με πολίτες και συλλογικότητες τόσο σε ιδέες, όσο και σε δράσεις είναι στη φιλοσοφία μας. Η καθημερινή συλλογική μας προσπάθεια, με αίσθημα δικαιοσύνης, θα χαρακτηρίζει την διοίκησης μας για το καλύτερο αποτέλεσμα.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής

Φιλήμων Ξουλόγης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αίτηση Παιδικών Σταθμών