Πρόγραμμα Ημερήσιας Απασχόλησης

Το Νομικό Πρόσωπο «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» υλοποιεί κάθε χρόνο «Πρόγραμμα Ημερήσιας Απασχόλησης» παιδιών εργαζόμενων γονέων, ηλικίας 6 έως 10 ετών,  για το χρονικό διάστημα 1 Ιουλίου  έως 31 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σε δημοτικό σχολείο  του Δήμου Καβάλας και  το κόστος συμμετοχής ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

 

Εγγραφές γίνονται στη διεύθυνση του Νομικού Προσώπου, Περγάμου & Ζαλόγγου, στο Βύρωνα, στον 1ο όροφο του Β’ ΚΑΠΗ.