ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Πρόεδρος του ΔΣ ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας» προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τη μελέτη , για την παροχή υπηρεσίας διαφόρων εργασιών στο ΝΠΔΔ για το έτος 2017-2018 Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ για το έτος 2017 με την 295/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.. Για το διάστημα από 1/01/2018 έως τη λήξη της σύμβασης θα προβλεφτεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του 2018. Η εργασία θα γίνει σύμφωνα τους όρους που αναφέρονται στη μελέτη η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα.

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δεκτοί στην πρόσκληση γίνονται οι έχοντες Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές στο Νομικό μας Πρόσωπο αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. , προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας.

β) Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Οικονομική προσφορά.

δ)Φορολογική Ενημερότητα

ε)Ασφαλιστική ενημερότητα

στ)Αντίγραφο ποινικού μητρώου

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΔΡΑΚΟΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

Κατεβάστε το Αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *