Κ.Α.Π.Η

Τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του  Δήμου Καβάλας , αποτελούν υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας»

Η φιλοσοφία του θεσμού της ανοιχτής προστασίας των ηλικιωμένων είναι η παραμονή τους στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου, μακριά από τον απρόσωπο χαρακτήρα των Ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης και άλλης μορφής ασύλων.

Σκοπός των ΚΑΠΗ είναι:

 • Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 • Η ενημέρωση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων, σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
 • Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους όσο αφορά την υγεία, τα κοινωνικά και άλλα προβλήματα τους.
 • Η ενεργοποίηση των ηλικιωμένων με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των ΚΑΠΗ. Η καλλιέργεια ειδικών ενδιαφερόντων, όπου μέσα από τη δημιουργική απασχόληση δημιουργείται το αίσθημα της ικανοποίησης και προσφοράς, η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, η δημιουργία συντροφικότητας και συνεργασίας.
 • Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και της δραστηριοποίησης των μελών.
 • Η έρευνα θεμάτων σχετικά με τους ηλικιωμένους.

 

Η Διοίκηση των ΚΑΠΗ ασκείται από τα όργανα Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ.   «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας», δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο και τον/την Πρόεδρο Δ.Σ..

Τα ΚΑΠΗ, με την κατάλληλη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό, λειτουργούν καθημερινά για την εξυπηρέτηση των μελών τους, από Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30 π.μ. – 14.00 μ.μ..

Ως μέλη εγγράφονται :

 • Δημότες από 60 ετών και άνω, άντρες και γυναίκες ,που κατοικούν στο Δήμο Καβάλας, χωρίς διάκριση οικονομικών δυνατοτήτων ή κριτηρίων.
 • Άτομα νεώτερης ηλικίας, εφόσον είναι σύζυγοι μελών.
 • Άτομα με Αναπηρία ( ΑμεΑ ) ενήλικα.

Με την εγγραφή τους, καταβάλουν συμβολικό ποσό ως ετήσια συνδρομή, για την ιδιότητα μέλους που αποκτούν.

Στα μέλη  των ΚΑΠΗ  παρέχονται:

 • Κοινωνική εργασία στους ίδιους και στο άμεσο περιβάλλον τους
 • Πρωτοβάθμια Ιατρική περίθαλψη
 • Φυσικοθεραπευτική αγωγή
 • Εργοθεραπεία
 • Παροχή φροντίδας στο σπίτι για τα άτομα που ζουν μόνα τους, ή για αυτά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρέτησης (ΒσΣ).
 • Οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές, εκδηλώσεις επετειακού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα), επιμόρφωση (διαλέξεις, ομιλίες με ιατρικό ή κοινωνικό ενδιαφέρον, εργασία με ομάδες κ.τ.λ.), θεάματα (θεατρικού, αθλητικού και γενικού πολιτιστικού περιεχομένου), συγκρότηση ομάδων (χορωδία, γυμναστικής, χορού, ζωγραφικής κ.τ.λ.), προγράμματα προληπτικών ιατρικών ελέγχων, συμμετοχή σε Ιαματικά Λουτρά και Κατασκηνώσεις κ.τ.λ..
 • Εντευκτήριο, στο οποίο λειτουργεί κυλικείο.

Όλα τα παραπάνω συντελούν, ώστε ο θεσμός των ΚΑΠΗ να έχει καταξιωθεί, γιατί φροντίζουν την ψυχοσωματική υγεία και στηρίζουν συναισθηματικά τους ηλικιωμένους, με σκοπό να διατηρήσουν τις κοινωνικές τους δραστηριότητες και έτσι να αποφύγουν την απομόνωση, τον μαρασμό και περιθωριοποίηση.

Η Διοικητική διάρθρωση του Ν.Π.Δ.Δ. περιλαμβάνει τη λειτουργία Τμημάτων ΚΑΠΗ με τα αντίστοιχα γραφεία, τα οποία εξυπηρετούν τις αντίστοιχες περιοχές του Δήμου Καβάλας:

Α΄ Τμήμα Κ.Α.Π.Η.

 • Γραφείο Αγ. Αθανασίου              Διεύθυνση: Αγ. Αθανασίου 7

Τηλέφωνο & Φαξ: 2510 228608 & 2510 228090

Β΄ Τμήμα Κ.Α.Π.Η.

 • Γραφείο Βύρωνα          Διεύθυνση: Περγάμου & Ζαλόγγου

Τηλέφωνο & Φαξ: 2510 250559

 • Γραφείο Παληού              Διεύθυνση: Ψαθά & Μερκούρη

Τηλέφωνο: 2510 442005

Γ΄ Τμήμα Κ.Α.Π.Η.

 • Γραφείο Ποταμουδίων              Διεύθυνση: Κ. Τσολάκη & Σερδάρογλου

Τηλέφωνο & Φαξ: 2510 837738

   Δ΄ Τμήμα Κ.Α.Π.Η.

 • Γραφείο Αγίου Λουκά              Διεύθυνση: Πατρών & Χανίων

Τηλέφωνο & Φαξ: 2510 241466

 • Γραφείο Κρηνίδων              Διεύθυνση : 28ης Οκτωβρίου

Τηλέφωνο & Φαξ: 2510 518095

   Ε΄ Τμήμα Κ.Α.Π.Η.

 • Γραφείο Ν. Καρβάλης              Διεύθυνση: Πολύκεντρο Ν.Καρβάλης

Τηλέφωνο & Φαξ: 2510 316949

 • Γραφείο Χαλκερού              Διεύθυνση: Πολύκεντρο Χαλκερού

Τηλέφωνο & Φαξ: 2510 316631

Αίτηση Παιδικών Σταθμών