ΚΡΑΤΑΜΕ ΓΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ…! (φωτο)

Εργαστήριο Νο 2.

Μετά από τον 8ο Βρεφονηπιακό Σταθμό-κοπτήριο, οι μάσκες μεταφέρονται στον 9ο Βρεφονηπιακό Σταθμό-πλυντήριο, σιδερωτήριο, συσκευαστήριο!!!

Σε λίγες μέρες θα είμαστε έτοιμοι για παράδοση-παραλαβή! Κρατάμε γερά και συνεχίζουμε…!