ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το ΝΠΔΔ “Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας” ανακοινώνει ότι συνεχίζει να δέχεται μέχρι τις 15 Ιουλίου 2020 τις αιτήσεις εγγραφής στο Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Ημερήσιας Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 6-10 χρονών. (Περιορισμένος αριθμός θέσεων)