ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Το ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» ευχαριστεί ιδιαίτερα τους κάτωθι επαγγελματίες για την ευγενική προσφορά τους η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχία των εορταστικών του εκδηλώσεων:

KAVALATOURS

– KTEΛ TOURS

– ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

– INTECSYSTEMSS.A.

– KOSMOPLUS

– Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣΑ.Ε.

– WELCOMESTORES (ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ)

– ELECTRONET (ΠΕΡΒΑΝΑΣ)

– MULTIRAMA (ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ)

– LAPESCHERIA (ΤΟΥΛΚΙΔΗΣ)

– ΗΟΜΕ PLUS(ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ)

– HORIZON (ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ)

– «ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΑΘΥΡΟ» (ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)

– ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «LOREZ»

– STEPONE (ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ)

– ΠΡΑΣΙΝΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

– GAS CENTER (ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ)

– ΑΦΟΙ ΛΑΝΤΙΤΣΟΙ

– ANTIGONI JEWELLERY

– ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΕΦΗ («ΠΡΟΥΣΣΑ»)

– ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ)

– ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ)

– ΛΑΛΙΚΟΣ

– ΦΕΛΛΑΧΙΔΗΣ

– ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

– ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

– ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ