Ανακύκλωση

Ενημερωτικές Ομιλίες στα ΚΑΠΗ

Ενημερωτικές Ομιλίες για την Ανακύκλωση

Η συμμετοχή του πολίτη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης όλων των προϊόντων. Η τακτική ενημέρωση και εκπαίδευση για τον τρόπο ανακύκλωσης, τα οφέλη που προκύπτουν και τη σημασία της εναλλακτικής διαχείρισης μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για την περαιτέρω ενεργή συμμετοχή του πολίτη.

Για τον λόγο αυτό το Νομικό Πρόσωπο Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή, διοργανώνει ενημερωτικές ομιλίας για την ανακύκλωση στους χώρους τον ΚΑΠΗ

 

Το πρόγραμμα των ομιλιών θα είναι ως εξής:

 

#

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΚΤΙΡΙΟ

1
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
10:30 π.μ
Α΄Κ.Α.Π.Η.   Αγ. Αθανασίου
2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
10:30 π.μ.
Δ΄Κ.Α.Π.Η.  Αγ.Λουκά
3
ΠΕΜΠΤΗ 6  ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
10:30 π.μ.
Δ΄Κ.Α.Π.Η.  Κρηνίδων
4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7  ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
10:30 π.μ.
Ε΄Κ.Α.Π.Η.  Ν.Καρβάλης
5
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
10:30 π.μ.
Γ ΄Κ.Α.Π.Η.  Ποταμουδίων
6
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
10:30 π.μ.
Β΄Κ.Α.Π.Η. Βύρωνα