Εγγραφές σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

για το σχολικό έτος 2017 – 2018.

Για τους Γονείς και Κηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν το βρέφος ή το νήπιο τους στη δύναμη των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής (Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί) για το σχολικό έτος 2017 – 2018.

Στο ΝΠ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας λειτουργούν τα παρακάτω Τμήματα Προσχολικής Αγωγής

 

1ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Λυσσιμάχου και Κρατερού, περιοχή Χωράφας, τηλ. 2510 835779, Προϊσταμένη κ. Όλγα Πλακίδου
2ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Εκάβης, τηλ. 2510 222953, Προϊσταμένη κ. Μαργαρίτα Πόππου
3ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής , Τέρμα Ιοκάστης, Παιδόπολη, τηλ. 2510 245728, Προϊσταμένη κ.Ολυμπία Μαρμαρέλλη
4ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Τήνου, περιοχή παλιών Σφαγείων, τηλ. 2510 831750, Προϊσταμένη κ.Λία Κουλίζη
6ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Κ. Τσολάκη 23, τηλ. 2510 835790, Προϊσταμένη κ. Κορδώνια Βασιλεία
7ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Νέα Καρβάλη, τηλ. 2510 317-016, Προϊσταμένη κ. Ιωάννα Βαρσάμη
8ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Αρκαδίου, περιοχή Βύρωνα, τηλ. 2510 243759, Προϊσταμένη κ. Ελένη Αρβανίτη
9ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Νεάπολη, τηλ. 2510 242-939 , Προϊσταμένη κ. Δήμητρα Πεχλιβανίδου
10ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Κρηνίδες), τηλ. 2510 516-223, Προϊσταμένη κ. Σιαμλίδου Μαρία
11ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Ζυγός), τηλ. 2510 611-567, Υπεύθυνη κ. Αντωνιάδου Δέσποινα

Ανακοίνωση Εγγραφής

Κατεβάστε το

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Κατεβάστε το

Αίτηση Εγγραφής

Κατεβάστε το

Βεβαίωση Υγείας Βρεφών και Νηπίων

Κατεβάστε το έγγραφο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

1) Δικαίωμα εγγραφής στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής έχουν βρέφη ηλικίας 8 μηνών ως 2 ½ ετών στα βρεφικά τμήματα και νήπια ηλικίας 2 ½ ετών ως την ηλικία εγγραφής τους στα Δημόσια νηπιαγωγεία.

Συγκεκριμένα :

Στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής 3ο, 10ο (Κρηνίδες) και 11ο (Ζυγός), εγγράφονται νήπια ηλικίας 2 ½ ετών έως γεννημένα το έτος 2013.

Στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής 1ο,2ο , 4ο ,6ο,,7ο ,8ο και 9ο εγγράφονται βρέφη ηλικίας από 8 μηνών έως 2 ½ ετών και νήπια 2 ½ ετών έως γεννημένα το έτος 2013

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής υποβάλλονται από 15 Μαΐου 2017 έως και 15 Ιουνίου 2017 στο Γραφείο Διοίκησης Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας , στις οδούς Ζαλόγγου και Περγάμου γωνία και για τους Παιδικούς Σταθμούς Ν.Καρβάλης, Κρηνίδων και Ζυγού στα αντίστοιχα γραφεία τους.

 

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις θα είναι περισσότερες από τις θέσεις που διαθέτουν οι Παιδικοί Σταθμοί τότε θα γίνει αξιολόγηση των αιτήσεων από την Ειδική Επιτροπή που ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, όπως προκύπτουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.

 

Για την εγγραφή βρέφους ή νηπίου λαμβάνεται υπόψη η διεύθυνση κατοικίας του γονέα ώστε η κατανομή των παιδιών να γίνει χωροταξικά.

 

2) Δεν γίνονται δεκτά βρέφη ή νήπια τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα σωματικής (λοιμώδη νοσήματα) ή ψυχικής υγείας (βαριές καθυστερήσεις) και που για την αγωγή τους χρειάζονται ειδικευμένο προσωπικό και ειδικές δομές.
Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις εγγράφονται στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού, ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα φιλοξενίας του παιδιού στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και εφόσον το Τμήμα διαθέτει την αναγκαία υποδομή και στελέχωση.

 

3) Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Καβάλας, χωρίς ν’ αποκλείεται και η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή. Σ’ αυτήν την περίπτωση, προϋπόθεση απαραίτητη είναι η ύπαρξη κενής θέσης στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, καθώς και η ιδιαίτερη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται στη σχετική απόφαση του Δ.Σ.

 

4) Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά των εργαζομένων γονέων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια (π.χ. παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, παιδιά άγαμων μητέρων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών, ανέργων γονέων, στρατευμένου γονείς, κ.λπ.) Για την εξακρίβωση των κοινωνικών παραμέτρων εγγραφής το Ν.Π. μπορεί να διενεργεί κοινωνική έρευνα, που αναλαμβάνει ο/η Κοινωνική Λειτουργός, τα αποτελέσματα της οποίας υποβάλλονται στην επιτροπή επιλογής πριν από τη λήψη της απόφασης για εγγραφή παιδιών.

 

5) Για την εγγραφή των παιδιών στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά :

 1.  Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
 2. Βεβαίωση ιατρού και φωτοτυπία της σελίδας των εμβολίων του βιβλιαρίου υγείας με σφραγίδα και υπογραφή του Παιδιάτρου
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2016 και αν δεν έχει εκδοθεί, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του 2016.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι γονείς είναι εργαζόμενοι και τα ένσημα του τελευταίου έτους. Οι Δημόσιοι υπάλληλοι καταθέτουν αντίγραφο της μηνιαίας μισθοδοσία τους. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης τους και την έναρξη επιτηδεύματος από την εφορία.
 6. Βεβαίωση κάρτας ανεργίας (από άνεργους γονείς)
 7.  Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή άλλης ΔΕΚΟ ή Τηλεπικοινωνιών από όπου προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντα.
 8. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται.
 9. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) κρίνει απαραίτητο.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67%:
-Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής.
Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση:
-Προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας αρμοδίου δικαστηρίου και διαζευκτήριο.
Και οι δύο γονείς φοιτητές:
-Προσκομίζεται βεβαίωση από την γραμματεία της Σχολής.
Γονέας στρατιώτης:
-Προσκομίζεται βεβαίωση από το Στρατό.

 

Για την επανεγγραφή των βρεφών και των νηπίων απαιτούνται μόνο η Αίτηση, το Εκκαθαριστικό σημείωμα 2016 και Υπεύθυνη Δήλωση περί μη αλλαγής στην οικογενειακή και εργασιακή κατάσταση.
Επίσης η αίτηση επανεγγραφής θα θεωρείται πλήρης και έγκυρη εφ’ όσον έχει πραγματοποιηθεί η εξόφληση οικονομικής εισφοράς του μήνα Ιουλίου του τρέχοντος έτους μέχρι τις 10/07/2017.

 

Στις εγγραφές προηγούνται τα εγγεγραμμένα βρέφη και νήπια μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού ισχύουν οι λόγοι της αρχικής εγγραφής

Σε κάθε Τμήμα Προσχολικής Αγωγής. πρέπει να υπάρχουν 2 – 3 κενές θέσεις παιδιών προκειμένου να εξυπηρετούνται έκτακτα κοινωνικά περιστατικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΒΡΕΦΗ Ή ΝΗΠΙΑ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΑΜΕΛΗΣΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.
Επίσης
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΈΤΟΣ 2016-2017 ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Η διακοπή φιλοξενίας των παιδιών από το Νομικό Πρόσωπο ενεργείται πάντοτε με απόφαση Δ.Σ. κι εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω περιπτώσεις :

 •  Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών.
 •  Όταν εμφανισθούν σοβαρά προβλήματα στην συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν μπορούν ν’ αντιμετωπιστούν, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς.
 •  Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος, κι αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.
 •  Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους γονείς, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Σταθμού.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου.
Δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου καθώς και από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά, επίσης δεν λειτουργούν τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος.

Οι ώρες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών είναι Δευτέρα έως Παρασκευή 6:45 έως 15:45.
Η ώρα προσέλευσης των παιδιών είναι καθημερινά από τις 6:45 έως τις 9:00 και η αποχώρηση ξεκινά από τις 13:00 και λήγει στις 15:45.

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Στα βρέφη και νήπια των Παιδικών Σταθμών παρέχονται πρωινό και μεσημεριανό γεύμα. Το πρωινό σερβίρεται στις 9:00 και το μεσημεριανό στις 12.00 το μεσημέρι.
Τα εβδομαδιαία προγράμματα διατροφής είναι αναρτημένα στους πίνακες ανακοινώσεων των Παιδικών Σταθμών και είναι διαφορετικά για τα βρέφη ηλικίας έως 2 ετών.

 

ΥΓΕΙΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επειδή επιβάλλεται να δίνεται μεγάλη σημασία και προσοχή κυρίως σε θέματα υγείας και ασφάλειας των παιδιών θα πρέπει :

 

Α. Τα παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα μεταδοτικών ασθενειών να απομακρύνονται από τον Παιδικό Σταθμό μέχρι την πλήρη ίαση τους. Οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνουν τις Παιδαγωγούς για τα προβλήματα υγείας του παιδιού τους, να δηλώνουν από ποια ασθένεια προσβλήθηκε και να προσέρχονται άμεσα, όταν ειδοποιούνται, αν αυτό παρουσιάσει κάποιο ανησυχητικό σύμπτωμα, για να το παραλάβουν.
Οι γονείς πρέπει να αποφεύγουν να επιφορτίζουν το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών με τη μεγάλη ευθύνη χορήγησης φαρμάκων.

 

Β. Τα παιδιά να ελέγχονται επιμελώς και πολύ τακτικά για ύπαρξη κονίδων και ψειρών και να καθαρίζονται καλά.

 

Γ. Το ντύσιμο των παιδιών να είναι απλό και ασφαλές έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η αυτοεξυπηρέτησή τους που είναι ένας βασικός παιδαγωγικός στόχος. Πρέπει να αποφεύγονται ζώνες, κορδόνια, στενά ρούχα, κοσμήματα και οτιδήποτε επικίνδυνο και επισφαλές.

 

Δ. Οι γονείς των νηπίων, τα οποία εντάσσονται στα μεταβρεφικά ή νηπιακά τμήματα και κάνουν χρήση πάνας υποχρεούνται να προσκομίζουν οι ίδιοι τις προς χρήση πάνες.

 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Α. Oι γονείς ή οι κηδεμόνες των εγγεγραμμένων βρεφών και νηπίων καταβάλλουν για τη φιλοξενία των παιδιών τους μηνιαία εισφορά (οικονομική συμμετοχή) για όλο το σχολικό έτος ανεξαρτήτως παρουσιών του παιδιού.
Δεν καταβάλλεται η οικονομική εισφορά μόνο για το μήνα Αύγουστο που τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής αναστέλλουν τη λειτουργία τους. Για τους μήνες Δεκέμβριο και Απρίλιο (διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα) η οικονομική συμμετοχή μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των αργιών. Το ποσό της μείωσης αποφασίζεται από το Δ.Σ.
Κατά το μήνα προσαρμογής του νέου εγγεγραμμένου νηπίου, αν η φιλοξενία του ξεκινά μετά τις 15 του μήνα και μέχρι τις 30 οι γονείς καταβάλλουν το μισό της μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής που τους αναλογεί. Αν η προσαρμογή ξεκινά από τις 25 και μετά δεν καταβάλλεται η οικονομική συμμετοχή. Εξυπακούεται ότι οι γονείς των παιδιών που προσαρμόζονται από την 1η μέχρι τις 14 του μήνα καταβάλλουν όλο το ποσό της οικονομικής συμμετοχής.

 

Β. Η μηνιαία εισφορά καθορίζεται από το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, από αποδεδειγμένα περιουσιακά στοιχεία και από κοινωνικά κριτήρια

 

Γ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται από το έντυπο Ε1-Δήλωση φορολογίας εισοδήματος- των γονέων ή κηδεμόνων και στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη όλα τα εισοδήματα του πίνακα 4, από μισθωτές υπηρεσίες, από γεωργικές επιχειρήσεις, από εμπορικές επιχειρήσεις, από ελευθέρια επαγγέλματα, από ακίνητα, από κινητές αξίες, αλλοδαπής προέλευσης καθώς και τα εισοδήματα που αναφέρονται στον πίνακα 6.
Το οικογενειακό εισόδημα προκύπτει από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους επανεγγραφής ή εγγραφής βρέφους ή νηπίου.
Δεν προσμετρείται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα το εφάπαξ των γονέων και το επίδομα ανεργίας

 

α. Νήπια ηλικίας 2 ½ ετών έως 5 ετών

Σύμφωνα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα καταβάλλονται τα εξής ποσά μηνιαίας εισφοράς:
1. Για οικογενειακό εισόδημα έως 6.000,0 € απαλλαγή
2. Για οικογενειακό εισόδημα από 6.001 € έως 15.000€ καταβάλλονται μηνιαίως 40,0 €
3. Για οικογενειακό εισόδημα από 15.001€ έως 25.000€ καταβάλλονται μηνιαίως 56,0 €
4. Για οικογενειακό εισόδημα από 25.001€ έως 35.000€ καταβάλλονται μηνιαίως 80,0 €
5. Για οικογενειακό εισόδημα από 35.001€ έως 45.000€ καταβάλλονται μηνιαίως 104,0 €
6. Για οικογενειακό εισόδημα από 45.001€ έως 50.000 € καταβάλλονται μηνιαίως 180,0 €
7. Για οικογενειακό εισόδημα από 50.001 και πάνω καταβάλλονται μηνιαίως 220,0 €

 

β. Βρέφη ηλικίας 8 μηνών έως 2 ½ ετών

Σύμφωνα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα καταβάλλονται τα εξής ποσά μηνιαίας εισφοράς:
1. Για οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 € καταβάλλονται μηνιαίως 45,0 €
2. Για οικογενειακό εισόδημα από 15.001€ έως 30.000€ καταβάλλονται μηνιαίως 90,0 €
3. Για οικογενειακό εισόδημα από 30.001€ έως 45.000€ καταβάλλονται μηνιαίως 135,0 €
4. Για οικογενειακό εισόδημα από 45.001 € έως 50.000€ καταβάλλονται μηνιαίως 180,0 €
5. Για οικογενειακό εισόδημα από 50.001€ και πάνω καταβάλλονται μηνιαίως 250,0 €

 

Δ. Όποιος με οποιοδήποτε τρόπο δηλώνει εργασία αλλά δεν εμφανίζει ατομικό εισόδημα στην οικογενειακή φορολογική δήλωση θα υπολογίζεται ελάχιστο ετήσιο ατομικό εισόδημα στον καθορισμό της μηνιαίας εισφοράς το ποσό των 5.000 €.

 

Ε. Απαλλάσσονται από την καταβολή της μηνιαίας εισφοράς :
– Οι άπορες οικογένειες αν με οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο αποδείξουν την απορία τους ή είναι εγγεγραμμένοι και επιδοτούμενοι του Κέντρου Πρόνοιας Δήμου Καβάλας
– Οι δύο άνεργοι γονείς
– Οι μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμος ή γονέας σε χηρεία) με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 €. Από 10.001 € και πάνω καταβάλλουν το ποσό κατά κλίμακα (παράγραφος Γ) αφού αφαιρεθεί το ποσό των 10.000 €
– Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 €. Από 12.001€ και πάνω καταβάλλουν το ποσό κατά κλίμακα (παράγραφος Γ) αφού αφαιρεθεί το ποσό των 12.000 €
– Όταν ο ένας γονέας έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται συνολικά στις 10.000€. Από 10.001 και πάνω καταβάλλουν το ποσό κατά κλίμακα (παράγραφος Γ) αφού αφαιρεθεί το ποσό των 10.000 €

 

ΣΤ. Όσοι από τους γονείς εργάζονται σε Εταιρία ή Υπηρεσία η οποία καταβάλλει μηνιαίο επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού θα καταβάλλουν το επίδομα εκτός αν το ποσό είναι μικρότερο της μηνιαίας εισφοράς της κλίμακας (παράγραφος Γ) οπότε και υποχρεούνται να καταβάλλουν τη διαφορά. Οι γονείς υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση της Εταιρίας ή της Υπηρεσίας τους με το ακριβές δικαιούμενο ποσό μηνιαίου επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού ως απαραίτητο δικαιολογητικό στην επανεγγραφή ή εγγραφή του παιδιού τους

 

Ζ. Όσοι από τους γονείς ή κηδεμόνες αρνούνται να προσκομίσουν φορολογικά στοιχεία, το δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση και καταβάλλουν υποχρεωτικά το ποσό των 250,0€ μηνιαίως

 

Η. Οι οικογένειες που έχουν εγγεγραμμένα στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής περισσότερα του ενός παιδιά, καταβάλλουν τις αναλογούσες μηνιαίες εισφορές της παραγράφου Γ΄ εξ’ ολοκλήρου για το μικρότερο παιδί, για δε τα υπόλοιπα παιδιά και το καθένα ξεχωριστά τις αναλογούσες μηνιαίες εισφορές της ίδιας παραγράφου μειωμένες κατά 40%.

 

Θ. Αποφάσεις απαλλαγής ή μείωσης μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής προηγούμενου έτους δεν ισχύουν για κανένα λόγο και επανεξετάζονται. Το Δ.Σ. μετά από σχετική αίτηση γονέα ή κηδεμόνα μπορεί να προχωρήσει σε επανεξέταση της αναλογούσας μηνιαίας εισφοράς αν μετά από σχετική έρευνα προκύπτει αιφνίδια, σοβαρή αλλαγή οικογενειακής ή οικονομικής κατάστασης λόγω ανώτερης βίας.
Απαλλαγή ή μείωση μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής, λόγω απουσίας των παιδιών από τους παιδικούς εξαιτίας παροδικών ασθενειών ή άλλων λόγων με υπαιτιότητα του χρήστη δε δίνεται γιατί υπάρχει συνέχεια της δέσμευσης της καταλαμβανόμενης θέσης.

 

Αίτηση μείωσης ή απαλλαγής δεν εξετάζεται αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου

 

Ι. Η μηνιαία εισφορά καταβάλλεται μέχρι τις 15 κάθε μήνα στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Νομικού Προσώπου:
ATTICA BANK: Αρ. Λογαριασμού: 84916471- GR22 0160 5660 0000 0008 4916 471.
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης και μη καταβολής της οικονομικής συμμετοχής δύο (2) μηνών το παιδί διαγράφεται (άρθρο 8 Κανονισμού).

 

Επίσης διευκρινίζεται ότι για την επανεγγραφή βρέφους ή νηπίου (εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές των εγγραφών ήτοι εργαζόμενη μητέρα, άνεργοι δύο γονείς κτλ) για να γίνει δεκτή η αίτηση απαιτείται η εξόφληση της οικονομικής εισφοράς του μήνα Ιουλίου του τρέχοντος έτους έως τις 10/07/2017.
Τέλος κάθε περίπτωση, που παρεκκλίνει των τυπικών προαναφερθέντων προϋποθέσεων θα εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού προσώπου ξεχωριστά.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.