Δημοτικά Ιατρεία

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Στην Καβάλα λειτουργούν επτά (7) Δημοτικά Ιατρεία, που προσφέρουν δωρεάν πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, σε όλους τους Δημότες .

Δημοτικό Ιατρείο Σφαγίων

 

Το Δημοτικό Ιατρείο Σφαγίων στεγάζεται στην οδό Πάρου 3. Στελεχώνεται από τρείς (3) διαφορετικές ειδικότητες Ιατρών .

Συγκεκριμένα :

 • Καρδιολόγο
 • Γεν. Ιατρικής
 • Πνευμονολόγο

 

Το Δημοτικό Ιατρείο Σφαγίων εξυπηρετεί μηνιαίως 500, περίπου, περιστατικά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2510 831765

Δημοτικό Ιατρείο Παναγίας

 

Το Δημοτικό Ιατρείο Παναγίας στεγάζεται στο κτίριο « Παλιά Μουσική » στην οδό Ανθεμίου & Μεχμέτ  Αλή. Στελεχώνεται από δύο (2) διαφορετικές ειδικότητες Ιατρών .

Συγκεκριμένα:

 • Παθολόγο
 • Πνευμονολόγο

 

Το Δημοτικό Ιατρείο Παναγίας  εξυπηρετεί μηνιαίως 200, περίπου, περιστατικά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας  2510 230017.

Δημοτικό Ιατρείο  Αγίου Λουκά

 

Το Δημοτικό Ιατρείο Αγ. Λουκά συστεγάζεται μαζί με το ΚΑΠΗ στο Πολύκεντρο του Αγ. Λουκά  στην οδό Πατρών. Στελεχώνεται από πέντε (5) διαφορετικές ειδικότητες Ιατρών. Συγκεκριμένα:

 • Παθολόγο
 • Καρδιολόγο
 • Πνευμονολόγο
 • Ορθοπεδικό
 • Γεν. Ιατρικής

 

Το Δημοτικό Ιατρείο Αγ. Λουκά εξυπηρετεί μηνιαίως 550, περίπου, περιστατικά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 241466.

Δημοτικό Ιατρείο Παληού

 

Το Δημοτικό Ιατρείο  Παληού συστεγάζεται μαζί με το ΚΑΠΗ στην οδό Ψαθά και Μερκούρη.

Στελεχώνεται από μια (1) ειδικότητα Ιατρού.

Συγκεκριμένα:

 • Παθολόγο

 

Το Δημοτικό Ιατρείο  Παληού εξυπηρετεί μηνιαίως 60, περίπου, περιστατικά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 442005.

Δημοτικό Ιατρείο Χαλκερού

 

Το Δημοτικό Ιατρείο Χαλκερού συστεγάζεται μαζί με το ΚΑΠΗ  Χαλκερού. Στελεχώνεται από μια (1) ειδικότητα Ιατρού.

Συγκεκριμένα:

 • Παθολόγο

 

Το Δημοτικό Ιατρείο Χαλκερού εξυπηρετεί μηνιαίως 50, περίπου, περιστατικά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 316631.

Δημοτικό Ιατρείο Νέας Καρβάλης

 

Το Δημοτικό Ιατρείο Νέας Καρβάλης συστεγάζεται μαζί με το ΚΑΠΗ Νέας Καρβάλης. Στελεχώνεται από τρείς  (3) διαφορετικές ειδικότητες Ιατρών .

Συγκεκριμένα :

 • Καρδιολόγο
 • Πνευμονολόγο
 • Ορθοπεδικό

Το Δημοτικό Ιατρείο Νέας Καρβάλης εξυπηρετεί μηνιαίως 300, περίπου, περιστατικά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 316949.

Δημοτικό Ιατρείο  Κρηνίδων

 

Το Δημοτικό Ιατρείο Κρηνίδων συστεγάζεται μαζί με το ΚΑΠΗ Κρηνίδων.Στελεχώνεται από δύο(2) διαφορετικές ειδικότητες Ιατρών.

Συγκεκριμένα:

 • Πνευμονολόγο
 • Γεν. Ιατρικής

 

Το Δημοτικό Ιατρείο Κρηνίδων εξυπηρετεί μηνιαίως 200, περίπου, περιστατικά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 518095.

Αίτηση Παιδικών Σταθμών