ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Του νομικού προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Καβάλας.

Αναφορικά με τα όσα την 23η Ιουλίου 2020 δημοσίευσε η εφημερίδα ‘’ 7η Μέρα ‘’ και προς αποκατάσταση της αλήθειας , δέον να επισημάνουμε τα κάτωθι :

Ο Πρόεδρος του νομικού προσώπου κος Ξουλόγης Φιλήμων δεν είναι συνταξιούχος αλλά εργάζεται αδιαλείπτως στον ιδιωτικό τομέα ως γεωπόνος .

Ουδέποτε αξίωσε αύξηση του μισθού του ( ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο επί τη βάσει του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου ) τον οποίο άλλωστε δεν έχει λάβει από ενάρξεως της θητείας του και τον έχει εκχωρήσει στο νομικό πρόσωπο του οποίου προΐσταται .

Αυτονοήτως η εφημερίδα φέρει την υποχρέωση να ανακαλέσει το συγκεκριμένο δημοσίευμα της και να διατυπώσει εγγράφως την συγγνώμη της για τα όσα ψευδή κατέγραψε , διότι άλλως αποδεδειγμένα παραπληροφορεί τους πολίτες του Δήμου μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται .