Δ΄ Τμήμα Κ.Α.Π.Η.

[service_horizontal_nd color=”green” asettings=”yes” shape=”nicdark_radius_circle” cuticon=”1″ title=”ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ” description=”Πατρών & Χανίων,
Άγιος Λουκάς” icon=”icon-location-outline”]
[service_horizontal_nd color=”red” asettings=”yes” shape=”nicdark_radius_circle” cuticon=”1″ title=”ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ” description=”από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:30 με 14:00″ icon=”icon-wristwatch”]
[service_horizontal_nd color=”yellow” asettings=”yes” shape=”nicdark_radius_circle” cuticon=”1″ title=”ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” description=”Άγιος Λουκάς.
Τηλ./Φαξ: 2510 241466
kapilouka@dkavalas.gr” icon=”icon-phone-outline”]
[service_horizontal_nd color=”green” asettings=”yes” shape=”nicdark_radius_circle” cuticon=”1″ title=”ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ” description=”28ης Οκτωβρίου,
Κρηνίδες” icon=”icon-location-outline”]
[service_horizontal_nd color=”red” asettings=”yes” shape=”nicdark_radius_circle” cuticon=”1″ title=”ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ” description=”από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:30 με 14:00″ icon=”icon-wristwatch”]
[service_horizontal_nd color=”yellow” asettings=”yes” shape=”nicdark_radius_circle” cuticon=”1″ title=”ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” description=”Κρηνίδες.
Τηλ./Φαξ: 2510 518095
kapikrinidon@dkavalas.gr” icon=”icon-phone-outline”]

Το Δ’ Τμήμα Κ.Α.Π.Η Καβάλας, Αποτελείτε απο δύο γραφεία:

 • Γραφείο Αγίου Λουκά. Διεύθυνση: Πατρών & Χανίων

Τηλέφωνο & Φαξ: 2510 241466

 • Γραφείο Κρηνίδων. Διεύθυνση : 28ης Οκτωβρίου

Τηλέφωνο & Φαξ: 2510 518095

Λειτουργοιυν από Δευτέρα έως και Παρασκευή , από Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30 π.μ. – 14.00 μ.μ

Η Φιλοσοφία μας

Τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του  Δήμου Καβάλας , αποτελούν υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας»

Η φιλοσοφία του θεσμού της ανοιχτής προστασίας των ηλικιωμένων είναι η παραμονή τους στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου, μακριά από τον απρόσωπο χαρακτήρα των Ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης και άλλης μορφής ασύλων.

Σκοπός
 • Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 • Η ενημέρωση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων, σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
 • Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους όσο αφορά την υγεία, τα κοινωνικά και άλλα προβλήματα τους.
 • Η ενεργοποίηση των ηλικιωμένων με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των ΚΑΠΗ. Η καλλιέργεια ειδικών ενδιαφερόντων, όπου μέσα από τη δημιουργική απασχόληση δημιουργείται το αίσθημα της ικανοποίησης και προσφοράς, η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, η δημιουργία συντροφικότητας και συνεργασίας.
 • Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και της δραστηριοποίησης των μελών.
 • Η έρευνα θεμάτων σχετικά με τους ηλικιωμένους.
Μέλη

Ως μέλη εγγράφονται :

 • Δημότες από 60 ετών και άνω, άντρες και γυναίκες ,που κατοικούν στο Δήμο Καβάλας, χωρίς διάκριση οικονομικών δυνατοτήτων ή κριτηρίων.
 • Άτομα νεώτερης ηλικίας, εφόσον είναι σύζυγοι μελών.
 • Άτομα με Αναπηρία ( ΑμεΑ ) ενήλικα.

Με την εγγραφή τους, καταβάλουν συμβολικό ποσό ως ετήσια συνδρομή, για την ιδιότητα μέλους που αποκτούν.

Παροχές

Στα μέλη  των ΚΑΠΗ  παρέχονται:

 • Κοινωνική εργασία στους ίδιους και στο άμεσο περιβάλλον τους
 • Πρωτοβάθμια Ιατρική περίθαλψη
 • Φυσικοθεραπευτική αγωγή
 • Εργοθεραπεία
 • Παροχή φροντίδας στο σπίτι για τα άτομα που ζουν μόνα τους, ή για αυτά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρέτησης (ΒσΣ).
 • Οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές, εκδηλώσεις επετειακού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα), επιμόρφωση (διαλέξεις, ομιλίες με ιατρικό ή κοινωνικό ενδιαφέρον, εργασία με ομάδες κ.τ.λ.), θεάματα (θεατρικού, αθλητικού και γενικού πολιτιστικού περιεχομένου), συγκρότηση ομάδων (χορωδία, γυμναστικής, χορού, ζωγραφικής κ.τ.λ.), προγράμματα προληπτικών ιατρικών ελέγχων, συμμετοχή σε Ιαματικά Λουτρά και Κατασκηνώσεις κ.τ.λ..
 • Εντευκτήριο, στο οποίο λειτουργεί κυλικείο.

Άγιος Λουκάς

Κρηνίδες

Αίτηση Παιδικών Σταθμών