Ανασυνταγμένοι πίνακες αποτελεσμάων Προκήρυξης ΣΟΧ 2/2017