ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους γονείς/ κηδεμόνες ότι το 11ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Ζυγός) δέχεται Αιτήσεις Εγγραφής και για βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, καθώς από 01/09/2018 θα λειτουργεί και βρεφικό τμήμα.

Επισημαίνουμε ότι στην ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής στο δωρεάν Πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” δε θα αναγράφεται ως  επιλογή το βρεφικό τμήμα, παρόλ αυτά οι γονείς/κηδεμόνες θα προβαίνουν στην ηλεκτρονική υποβολή.

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Φραντζεσκάκη Μαρία