ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (eetaa. gr-> Παιδικοί Σταθμοί) τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος ΕΣΠΑ. Οι αιτούσες/αιτούντες που κρίνονται προσωρινά απορριπτέες/οι έχουν τη δυνατότητα υποβολής Ένστασης από 14/08/2020 έως 18/08/2020, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.