ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΥΗ- ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ» ανακοινώνει ότι οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί από 1η Ιουνίου 2020 έως και 26 Ιουνίου 2020 θα λειτουργούν από 08:00 έως 14:00.