ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕ ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ– ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Ανακοινώνει ότι

Θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας των εξής ειδικοτήτων:
1. Πέντε (5) άτομα ΠΕ Νηπιαγωγών
2. Τρία (3) άτομα ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας
3. Δέκα (10) άτομα ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
4. Επτά (7) άτομα ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

 

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:
Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας