Χαιρετισμός Προέδρου

Δρακονάκη Ευαγγελίας

Σας καλωσορίζω στην νέα ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή του Δήμου Καβάλας.

 

Σκοπός της είναι η άμεση ενημέρωση και η διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες που προσφέρει το Νομικό Πρόσωπο. Η περιήγησή της προσφέρει πληροφορίες για τη λειτουργία των βασικών δομών μας και προγραμμάτων:

  • Βρεφονηπιακών Σταθμών,
  • Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.),
  • Δημοτικών Ιατρείων,
  • Βοήθεια στο Σπίτι,
  • Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής,

Θα βρείτε επίσης πληροφορίες για τις δράσεις που αναλαμβάνουμε και διοργανώνουμε ως ζωντανός οργανισμός που συμμετέχει στα τοπικά δρώμενα, και βέβαια θα έχετε διαρκή ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις διαδικασίες που απαιτούν.

 

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, αποτελεί για εμάς το μεγάλο  διακύβευμα  και ευελπιστούμε ότι η δημιουργία μίας σύγχρονης, λειτουργικής και σωστά ενημερωμένης ιστοσελίδας θα δώσει προστιθέμενη αξία στις συνεχείς προσπάθειες μας προς αυτήν την κατεύθυνση.

 

Τουλκίδης Δημοσθένης

Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή του Δήμου Καβάλας.