Πρόγραμμα Ημερήσιας Απασχόλησης

Το Νομικό Πρόσωπο «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» υλοποιεί κάθε χρόνο «Πρόγραμμα Ημερήσιας Απασχόλησης» παιδιών εργαζόμενων γονέων, ηλικίας 6 έως 10 ετών,  για το χρονικό διάστημα 1 Ιουλίου  έως 31 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σε δημοτικό σχολείο  του Δήμου Καβάλας και  το κόστος συμμετοχής ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

Για τις ανάγκες του προγράμματος απασχολούνται παιδαγωγοί δημοτικής εκπαίδευσης & αγγλικής γλώσσας, καθηγητές μουσικής, εικαστικής & φυσικής αγωγής, ενώ οργανώνονται  εκδρομές εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με τη συγκατάθεση των γονέων & κηδεμόνων.

Εγγραφές γίνονται στη διεύθυνση του Νομικού Προσώπου, Περγάμου & Ζαλόγγου, στο Βύρωνα, στον 1ο όροφο του Β’ ΚΑΠΗ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  εγγραφής είναι τα εξής :

  1. Αίτηση (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)
  2. Πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης
  3. Βεβαίωση εργασίας της μητέρας
  4. Ιατρική Βεβαίωση του παιδιού
  5. Υπεύθυνη Δήλωση για τη συνοδεία του παιδιού κατά την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης από το σχολείο (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)