Νέα - Ανακοινώσεις

Μείνετε ενήμεροι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΞ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΗ       ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥΔ       ΟΔΗΓΙΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΤΕΥΔ       ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΡΟΣΦΟΡΑ       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Read More

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ (Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ

Read More

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ (B΄ ΤΡΙΜΗΝΟ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

ΠΙΝΑΚΕΣ

Read More

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Read More

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ανακοίνωση   Αίτηση   Υπεύθυνη Δήλωση   Επιστολή Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας

Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΑΙΤΗΣΗ

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ     ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Read More

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 2019-2020

Το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» που υλοποιεί η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Τις Γυναίκες, που είναι μητέρες βρεφών και νηπίων και επιθυμούν να εγγράψουν ΔΩΡΕΑΝ τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς ...

Read More

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 2019

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 2019

Read More

ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2019-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Read More